Kyrkja på Fitjar på Facebook

Kyrkja på Fitjar har eigen Facebookprofil. Lik oss gjerne!

Her legg me ut informasjon, notisar, dagens ord, og andre interessante lenker. Du søker på "Kyrkja på Fitjar" og finn deretter sida. Trykk på "liker", og du vil få opp informasjon på facebookprofilen din.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no