Fitjar kyrkjekor

Fitjar kyrkjekor vart starta hausten 2015 av kantor Jan Overweg. Dei øver kvar onsdag, og deltek på gudstenester og andre arrangement. Gå inn på heimesida til koret for meir informasjon.

Fitjar kyrkjekor si heimeside finn du her.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no