Kveldsbøn

Nokre torsdagar i halvåret er det kveldsbøn i kyrkja. Det er ei enkel samling med orgelmusikk, tekstlesing frå Bibelen og høve til å vera i stilla. Ein kan kan kvile, tenne lys, be ei stille bøn, vandra rundt i kyrkjerommet, bli velsigna av presten eller lesa i Bibelen...

Det er liturg, tekstlesar og organist med på samlingane. Samlingane varer frå kl20.00-21.00. Dei vert annonsert på heimesida, i Fitjar kyrkjeblad og på plakatar.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no