Søk etter grav

Det er no mogeleg å søke etter grav på Fitjar kyrkjegard frå heimesida.

Gå inn på "Gravferd" i hovudfana til heimesida, og trykk på "Søke tter grav" nedst på sida. Her finn du lenke til det web-baserte programet Ecclesia, som inneheld oversikt over Fitjar kyrkjegard.  

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no