Årsmøte

Det skal vera årsmøte for kyrkjelyden den 26. april, rett etter gudstenesta.

På dette møte har medlemane i kyrkjelyden høve til å kommentera årsrapporten for 2014 og andre forhold som gjeld arbeidet i kyrkjelyden.

Fram til årsmøte vil årsrapporten liggja ute til offentleg gjennomsyn på desse stadene:

-Kyrkja si heimeside (Sjå lenke nedst på sida.) 

-Kundetorget på rådhuset

-Fitjar kyrkje

-Fitjar folkebibliotek

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no