Årsmøte i Fitjar sokn

ÅRSMØTE I FITJAR SOKN vert halde sundag 30. april etter gudstenesta i Fitjar kyrkje (ca. kl. 12.00)

Sak: Gjennomgang av årsmelding for 2016.
Årsmeldinga kan du lesa her frå onsdag 19. april:

www.kyrkja.no/fitjar (lenger nede på denne sida)
Fitjar rådhus
Fitjar folkebibliotek
Fitjar kyrkje

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no