Årsmøte 2015

Det vert årsmøte i Fitjar sokn sundag 24. april rett etter gudstenesta (ca. kl. 12.00)Møtet vert halde i kyrkja. Årsmelding for soknet kan de sjå her.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no