Oppstart av nytt babysongkurs

Tysdag 1. september startar det nytt babysongkurs på bedehuset frå 10:30 til 12:00. Det vert småbarnstreff samstundes.

Babysong er for alle born frå 0 til 13 månadar saman med ein voksen. Det består av songstund, nistemåltid, leik og drøs. Påmelding og ev. spørsmål kan rettast til Astrid K. Prestbø (97625833) eller Helga Rimmereid (97528001)

Pris: 150 kr (inkl. CD og songhefte)

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no