Fasteaksjon 2017

Tysdag 04. april blei Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i Fitjar sokn.

Konfirmantane i soknet gjekk med bøsse for å samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid over hele verda.

Det kom inn kr. 43.555,- kr. Vi er godt nøgde med resultatet.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no