Ferietid på kyrkjekontoret

Dei som jobbar på kyrkjekontoret må og ha ferie... Det vil alltid vere prest eller kyrkjeverge til stades, som du kan ta kontakt med. For datoar og kontaktinformasjon:

Veke 26-29: Sokneprest Olav har ferie. Fridleif er fungerande sokneprest.

Veke 29-30: Kyrkjeverge Harald har ferie, men kan nåast på telefon om naudsynt.

Veke 30-33: Kyrkjelydsprest Fridleif har ferie.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no