Gjenopninga av Fitjar kyrkje vert utsett

Ljosmessa vert på bedehuset sundag kveld. Kyrkja skal vera klar til konserten med Marianne Juvik Sæbø og Bergen Gospelcompagni torsdag i neste veke.

Etter at kyrkja i haust har vore stengd grunna omfattande byggearbeid, var det planen at kyrkja skulle takast i bruk 1. sundag i advent.. 

Det kunne me fått til, men det ville føra til svært mykje ekstra arbeid for dugnadsfolket som står på i kyrkja.  Difor har me avgjort at ljosmessa skal haldast på Fitjar bedehus kl. 19.00 på sundag.

 

I løpet av hausten har me opplevd ein ufatteleg stor dugnadsvilje for kyrkja i Fitjar.  Over 80 personar har vore inne på  ulike typar arbeid og lagt ned ein kjempeinnsats.  Det er me svært takksame for. 

 

I neste veke kjem det nye orgelet frå Sverige. Dei første vekene i desember vil tre orgelbyggarar arbeida med å montera storparten av orgelet på det nye galleriet.  I denne tida vert det avgrensa aktivitet i kyrkja, men gudstenestene på sundagane vil finna stad der.  

 

Galleriet vil ikkje vera ope for puplikum før utpå vinteren ein gang.

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no