Insetjingsgudsteneste Fridleif Lydersen

Søndag 14.februar er det offisiell innsetjingsgudsteneste for den nye kyrkjelydspresten vår, Fridleif Lydersen. Dette vil me feire saman med kyrkjelyden.

Fridleif skal leia gudstenesta, men soknepresten vår, prosten i Sunnhordland og tidlegare kyrkjelydsprest, Nobu, deltek på gudstenesta. Me håpar å fylle kyrkja med folk, slik at dette vert både høgtideleg og kjekt.

Etter gudstenesta inviterer soknerådet til fest på bedehuset. Til vanleg er den årlege kyrkjelydsfesten første søndag i februar. I år slår me den saman med insetjingsgudstenesta til Fridleif. Det vert servering av betasuppe, kaffi og kaker, og eit husorkester spelar til kyrkjelyden.

Me håpar at så mange som mogeleg kjem, både i kyrkja og på bedehuset.

Velkomen!

 

NB! Me treng framleis nokon som kan hjelpe til med festen.

Ta kontakt med Bodil Nesse om du kan bake kake, på telefon 48103875

Ta kontakt med Sindre Aarbø om du kan hjelpe til å sette opp bord/stolar laurdag, på telefon 47604730

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no