Israelsmisjonen på besøk

På søndag får vi besøk av Den Norske Israelsmisjonen i gudstenesta. Det er misjonssekretær Odd Bjarne Skogstad som deltek. Han skal preike, og fortelje om Israelsmisjonens arbeid. Israelsmisjonen ønskjer å bringe evangeliet om Jesus tilbake til det jødiske folk.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no