Kyrkjekontoret vert ikkje bemanna i romjula

I romjula vert ikkje kyrkjekontoret bemanna.  Om du likevel treng kontakt med oss kan du ringe kyrkjeverje Harald Rydland, på tlf. 913 47 802 eller sokneprest Olav Oma på tlf. 906 38 825. Me vil nytta høve til å ynskje dykk alle ei god jul og eit godt nytt år!

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no