Fitjar kyrkjekor startar opp att onsdag 30. august

Onsdag 30 august kl.19.30 startar kyrkjekoret opp att etter ein lang sommarferie. Koret har øving kvar onsdag i Fitjar kyrkje. Hovudsatsinga i haust vil vera jubileumsgudstenesta 19. november og julekonserten 10. desember. Me ynskjer gjerne fleire songarar med i koret. Ta difor kontakt med kantor Jan Overweg (901 97 069) eller leiar i koret Olaug Gloppen (416 39 728) om du kan tenkja deg å vera med!

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no