Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kyrkjevalet 2015 i Fitjar sokn

Ved Kyrkjevalet 2015 skal ein velje sokneråd og

leke medlemmer til bispedømmerådet. Valet finn

stad 14. september 2015.

Hageberg skule, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 - 20.00

Osternes Bedehus, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 -

20.00

Fitjar Kultur og Idrettsbygg, kl. 09.00 - 20.00

Øvrebygda skule, kl. 09.00 - 20.00

Selevik skule, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 - 20.00

Røysteføre er alle døypte medlemmer av Den

norske kyrkja som er over 15 år, eller som fyller 15

år i 2015.

Førehandsrøysting

Det vil vere mogleg å førehandsrøyste i perioden

10. august–11. september 2015.

Kyrkjekontoret påFitjar råhus, kvar onsdag kl.

10.00 - 14.00 i perioden 12.8. - 9.9.

Fitjar kyrkje kl. 12.00 (etter gudstenesta)

sundag 16.8., 23.8. og 6.9.

Etter avtale med kyrkjeverja påtlf. 53 45 85 24 eller

e-post:

kyrkja@fitjar.kommune.no

Valkort

Alle som er oppførte i medlemsregisteret til Den

norske kyrkja og har røysterett, skal ha

motteke valkort frå kyrkjerådet. Den som er medlem

i Den norske kyrkja og ikkje har fått valkort, vert

beden om å ta kontakt med kyrkjekontoret (sjå

nedanfor) for å få retta opp opplysningane i Den

norske kyrkja sitt medlemsregister.

Medlemsregisteret er grunnlag for kyrkjeleg

manntal. Den som mottek valkort, men ikkje er

medlem i Den norske kyrkja, kan gå fram som

nemnd på valkortet for å bli sletta frå

medlemsregisteret.

Ein treng ikkje valkort for å få røysta. Kravet for å

røysta er at ein står oppført i manntalet.

Ettersyn av manntal

Kyrkjeleg manntal for Fitjar sokn er lagt ut for

ettersyn på kyrkjekontoret i Fitjar rådhus , og er

tilgjengeleg for ettersyn i kontoret si ordinære

opningstid i perioden 10. august til 11. september.

Tid for ettersyn kan og avtalast med kyrkjeverja. Det

er berre høve til å kontrollere opplysningane

som vedkjem ein sjølv, eller ein annan person som

ein har fått skriftleg fullmakt frå. Den som meiner at

ein sjølv eller nokon annan urett er blitt innført i eller

utelatt frå manntalet i soknet, kan krevje at valstyret

rettar opp feilen. Kravet skal vere skriftleg og

begrunna.

Meir info om kandidatane her:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/Parish/?id=976994663

FITJAR SOKN

Telefon: 53 45 85 24

E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag og Fredag  kl. 10.00-15.00

 

Ta kontakt på telefon om døra er låst og me er ute på oppdrag.

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no