Ledig stilling

Fitjar kyrkje lyser ut ein stilling, kyrkjelydspedagog. Sjå utlysinga og ta kontakt om du er interessert!

KYRKJELYDSPEDAGOG -  50% vikariat i tida 1.4.-31.12. 2015

Kyrkjelydspedagogen har ansvar for å administrera, tilretteleggja og gjennomføra trusopplæringa i kyrkjelyden, saman med dei andre i staben og frivillige.

Søkjarane må ha relevant utdanning med kristendom og /eller pedagogikk i fagkretsen 


Personlege eigenskapar

Me søkjer  personar som er sjølvstendige, ærlege og fleksible, som er glad i å arbeida med menneske, som har evne til å samarbeida og som har lyst til å vera med på å styrjka og bygga kyrkjelyden i Fitjar 

Me kan tilby:

Godt arbeidsmiljø som byggjer på tryggleik og trivsel

Varierte arbeidsoppgåver og medverknad over eigen arbeidssituasjon

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande regulativ og tariffavtale i KA 

Det er ønskjeleg at dei som arbeider i kyrkjelyden er busette i Fitjar

Det vert sett krav om medlemsskap i  Den norske kyrkja

Ved evt. tilsetjing vil det verta kravd politiattest

 
Søknad kan sendast til: kyrkja@fitjar.kommune.no

Nærare informasjon om stillingen er å få hos kyrkjeverje Harald Rydland tlf. 913 47 802.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no