Nytt leiarskap i soknerådet

På sist soknerådsmøte vart det vald nytt leiarskap i soknerådet. Sigrid Fangel vart vald til leiar, og Gunnvald Aarbø vart vald til nestleiar.

Tidligare har kyrkja hatt eit sokneråd og eit fellesråd, men frå no av har me kun eit kyrkjeleg råd i Fitjar, og det er soknerådet.

Me vil nytta høve til å takka Helga Olsen Aadland, tidligare leiar for soknerådet, og Rasmus Fitjar, tidligare leiar av fellesrådet, for arbeidet dei har gjort. 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no