Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Prostigudsteneste i høve 500 årsjubileet for reformasjonen

Tysdag 31. oktober er det 500 år sidan Martin Luther offentleggjorde dei 95 tesane sine. På Reformasjonsdagen vert det i år ei felles jubileumsgudsteneste i Sunnhordland prosti. Jubileumsgudstenesta vert i Fitjar kyrkje kl. 19.00

Nåden aleine
Tema for jubileumsgudstenesta er «Nåden aleine.» Nåden er eit nøkkelord i reformasjonen. Bispemøtet seier i samband med reformasjonsjubileet: «Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie vil løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther: Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet.»

Hagesæther
Prostirådet i Sunnhordland er takksame for at Ole Danbolt Hagesæther, biskop emeritus, er predikant i jubileumsgudstenesta. Hagesæther var biskop i Bjørgvin frå 1994 – 2008. Rådet trur at Hagesæther med sin rike erfaring og kompetanse i sjelesorg vil ha mykje å gje i preike om «Nåden aleine.»

Song og musikk
Martin Luther var særs glad i song og musikk, dette vil setja preg på jubileumsgudstenesta. Kantor er Jan Overweg, han har funne fram mykje fint. Bremnes kantori med dirigent Jostein Molde syng i gudstenesta. Molde har laga ein ny motett for kor og orgel over Johannesevangeliet kapittel 1, vers 16 – 17 med tittel «Nåde over nåde» til denne jubileumsgudstenesta.

Fitjar kyrkje        
Jubileumsgudstenesta vert i Fitjar kyrkje på kvelden reformasjonsdagen. I år er Fitjar kyrkje 150 år. I samband med at dei fekk nytt orgel i vår, vart kyrkjerommet renovert med m.a. nytt galleri. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi.

Andre medverkande
I jubileumsgudstenesta vert det nattverd og takkoffer til Prostirådet. Liturg er prost Svein Arne Theodorsen. Mange frå heile Sunnhordland gjer teneste i denne prostigudstenesta.

Alle velkomen!
Prostirådet i Sunnhordland og Kyrkja i Fitjar ynskjer folk frå heile prostiet velkomen til denne spesielle gudstenesta.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag og Fredag  kl. 10.00-15.00

 

Ta kontakt på telefon om døra er låst og me er ute på oppdrag.

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no