Soknerådsmøte og fellesrådsmøte

Frå no av kjem me til å legge ut møteinnkallinga for sokneråds- og fellesrådsmøta på heimesida. Dei vert liggande under kalenderoppføringa for hendinga, nedst på sida, og under "OM OSS" på sida "sokneråd og fellesråd".

Trykk her for å sjå.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no