Stengd kyrkje

No skjer det store ting i kyrkja, og i haust blir gudstenestene våre på Fitjar bedehus. Kyrkjetårnet blir stengt og det blir ikkje ringt med kyrkjeklokka medan arbeidet går føre seg i kyrkja. På bedehuset har vi eit godt og teneleg lokale, ikkje langt frå kyrkja. Kvar søndag gjer vi rommet til vårt kyrkjerom. Velkomen!

Om du lurar på noko, ta kontakt med kyrkjeverge, soknepresten eller kantor.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no