Fotokonkurranse

Har du eit fint bilete av Fitjar kyrkje?

Me treng eit fint bilete av Fitjar kyrkje, som passar på heimesida vår. Det må vere eit panoramabilete (1920x400 pixel), som ligg på tvers, øverst på heimesida. Finn me fleire bilete me brukar, kjem me til å byte med jamne mellomrom.

Send bilete på e-post til bibr@fitjar.kommune.no innan mars månad.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no