Soknerådet

Soknerådet

Soknerådet har ansvar for det åndelege livet i soknet, avgjerdsmynde i ein del saker som gjeld gudstenester, og har ansvar for aktiviteten i kyrkja, m.a. utleige av kyrkja. Soknerådet er ansvarleg for konfirmasjonsopplæringa, for dåpsopplæring og for diakonien. Arbeidsfelta er med andre ord mange og utfordrande.  Soknerådet/fellesrådet som vart vald hausten 2015 og er vald for perioden 2015-2019.
Sidan me er ein eittsoknskommune har soknerådet og ansvar for økonomistyring, vedlikehald av kyrkja og kyrkjegard, og har tilsetjings-og arbeidsgjevaransvar for dei kyrkjeleg tilsette med unntak av soknepresten.

Medlemmar for perioden 2015-2019

 • Sigrid Marie Fangel, soknerådsleiar
 • Gunnvald Aarbø, nestleiar soknerådet
 • Helga Olsen Aadland
 • Rasmus Fitjar
 • Terje Havro
 • Bodil Nesse, sekretær
 • Sindre Aarbø
 • Mette Elisabeth Lambach
 • Olav J. Oma, sokneprest

Vararepresentantar:

 • Peder Rygg Drønen
 • Arne Prestbø
 • Solbjørg Larsen Tverderøy
 • Tove Helen Løland Aarskog
 • Aase Rygg Nøttveit

Sigurd Andre Maraas, kommunal repr. til fellesråd

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no