Video-animasjon

Videoen er ein førebels presentasjon av prosjektet. Berre ein ting er difor sikkert - det blir mange endringar på detaljplan!

 

Videoen er laga av Jan Overweg@2016

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no