Fasaden gamle orgelet demontert

Fredag 04. mars 2016 kom to medarbeidarar frå Ålems orgelbyggeri i Sverige til Fitjar for å henta den gamle orgelfasaden. Ein stor del av den gamle fasaden, som vart lagt for Fitjar kyrkje i 1895, skal bli vidareført i det nye orgelet.

Varsamt blei den gamle fasaden demontert og firt ned frå galleriet. Den er komen vel fram hos Ålems i Sverige.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no