Økonomi

Framleis ønsker me gåver til orgelprosjektet

Totalkostnad - inkludert ombygging av galleriet:
kr. 4.500.000
Fitjar kommune løyver
kr. 3.500.000
Hittil innsamla midlar (pr 15.02.2016):
ca. kr. 500.000

Det er høve til å gi ei gåve til orgelprosjektet:

kontonummer 3520 64 83812 

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no