Interessegrupper

Alle konfirmantane er med i ei interessegruppe i tillegg til undervisningsgruppa si. I desse gruppene får konfirmantane vere ein del av ungdomsgruppene eller dei andre aktivitetane i kyrkja. Frist for å registrere ønskjer er måndag 10. september.