Øving Nordre Fjell barnekor og tweenskor

Praktisk informasjon

Frå:29.10.2019 - kl.17.30

Til:29.10.2019 - kl.19.45

Stad:Landro kyrkje

Arrangør:Landro kyrkjelyd

Barnekoret: For 1.-3.klasse kl. 17.30-18.40 | Tweenskoret: For 4.-7. klasse kl. 18.40-19.45 | Velkomen til nye og gamle kormedlemmer!