Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.30

Stad:Landro kyrkje

Arrangør:

Velkomen til gudsteneste nattverd, ved Bjarte Nese.

Velkomen til sommarfest med grilling etter gudstenesta!