Gudsteneste m. vigsling av ny gravplass

Praktisk informasjon

Frå:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.30

Stad:Landro kyrkje

Arrangør:

Velkomen til gudsteneste med dåp og nattverd ved Bjarte Nese. Det blir søndagsskule.

Vigsling av ny gravplass på Landro etter gudstenesta.
Program for markering og vigsling:
Overlevering av gravplassen frå
Fjell kommune til Fjell kyrkjelege fellesråd
Helsingar
Kaffi og kake
Prosesjon frå kyrkja til den nye gravplassen
Vigsling av gravplassen ved sokneprest Bjarte Nese
Seremonien vert avslutta ca. kl. 14.15