Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.30

Stad:Foldnes kyrkje

Arrangør:

Velkomen til gudteneste med dåp, ved Anne Line Kroken. Det blir søndagsskule.