Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.30

Stad:Foldnes kyrkje

Arrangør:

Velkomen til gudteneste med dåp og nattverd, ved Knut Kaldestad. Det blir søndagsskule/-ring.