Familiegudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd