Gudsteneste Alnes bedehus

Praktisk informasjon

Frå:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Stad:Alnes bedehus

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Normisjon Møre
Nattverd