Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. sundag i adventstida
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd