Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 4. sundag i treeiningstida
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Kirkens SOS i Møre
Nattverd