Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treeiningssundag
Liturg: Kjetil Austad Endal
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Apg 17,22-34
Offerformål: Kirkens SOS i Møre
Nattverd
Dåp