Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp