Gudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Matt 9,35-38
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd