Gudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssundagen
Liturg: Per Inge Vik
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd