Om Kyrkjelyden

Det er gudsteneste i kyrkja om lag kvar tredje søndag. Kyrkja er og mykje besøkt av turistar og pilegrimar. Det er mogleg med guiding i kyrkja om sommaren. Ta kontakt med kyrkjekontoret for meir informasjon.