Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. sundag i treeiningstida
Liturg: Bjarte Hove
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp