Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 3. sundag i treeiningstida
Liturg: Gunnhild Roaldsnes Bremer
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd