Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. sundag i treeiningstida
Liturg: Jan Løkkeborg
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd