Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Søndagsskulen
Nattverd
Dåp