Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp