Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria bodskapsdag
Liturg: Kari Vatne
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Menneskeverd
Nattverd
Dåp