Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp