Presentasjonsgudsteneste Brekke

Praktisk informasjon

Frå:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.15

Stad:Brekke kyrkja

Arrangør:

Gudsteneste v sokneprest Per Børge Hillestad og 

organist Peter T Jobbagy.

Presentasjon av konfirmantar 2021

Nattverd, kyrkjekaffi

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet