Konfirmasjonsgudsteneste kl 11.00 og kl 13.00

Praktisk informasjon

Dato:26.9.2020

Tid:11.00

Stad:Gulen kyrkje

Arrangør:

Konfirmasjonsgudsteneste v konfirmantprestene Ole Johannes Jordal og Helle Kartveit.

Første gruppe startar kl 11.00

Neste gruppe startar kl 13.00

Takkoffer tilkyrkjelydsarbeidet