Gulen kyrkjelege fellesråd

Kontaktinformasjon for Gulen kyrkjelege fellesråd

Gulen kyrkjekontor Eivindvikvegen 1119 5966 Eivindvik

Telefon til kyrkjeverje: 57 78 20 90 Epost: post@gulen.kyrkja.no